Doorlopende Reisverzekering
Een doorlopende reiseverzekering kan voordeliger zijn dan
enkele losse kortlopende reisverzekeringen bij elkaar.
Een doorlopende reisverzekering geeft dekking gedurende alle
dagen van het jaar voor de in de polis genoemde personen.
Indien u een doorlopende reisverzekering heeft, hoeft u niet
vooraf aan de verzekeringsmaatschappij te melden dat u op reis
gaat. Een geruststellende gedachte als u onverwacht een dagje
over de grens gaat. Klik hier voor een premieberekening


Kortlopende Reisverzekering
Een reisverzekering kunt u voor een bepaalde reis of vakantie
afsluiten. Dit is de tijdelijke reisverzekering.
Deze, ook wel kortlopende reisverzekering geeft dekking aan
de in de polis genoemde personen gedurende de eerste- t/m de
laatste vakantiedag. Klik hier voor een premieberekening