ANNULERINGSVERZEKERING

Met een annuleringsverzekering loopt u geen financieel
risico bij het eventueel niet doorgaan van uw reis ten gevolge
van o.a. ziekte of een ongeval van een van de verzekerden of het
overlijden van (groot)ouders of (klein)kinderen.

De verzekering dient zo snel mogelijk na het boeken van uw
reis plaats te vinden. Indien de periode tussen boeken en
verzekeren te groot is, kan de verzekeraar de polis weigeren!

Er zijn twee dekkingsvormen:


Deze on-line annuleringsverzekering kan worden afgesloten
voor maximaal 8 personen per polis. Wilt u 24 personen
verzekeren dan kunt u 3 polissen afsluiten. Voor grotere
groepen kunt per e-mail contact met ons opnemen.